Tonometri

Gözün ön ve arka odalarını dolduran saydam sıvı ışığı suyla yaklaşık aynı ölçüde kırar. Saydam sıvı, her gün belli bir miktarda üretilerek göziçindeki odacıklara verilir ve sonra bazı özel kanallardan geçerek göziçi dolaşımından uzaklaştırılır; böylece dolaşımdaki miktarı ve basıncı hep aynı kalır. Saydam sıvının görevi bir yandan göz merceğinin beslenmesini ve ışığın kırılmasını, bir yandan da basıncın değişmemesiyle göziçindeki çeşitli yapıların yerinde kalmasını sağlamaktır. Normal göziçi basıncı, 20 mm Hg (mm cıva basıncı) kadardır.

 

Non Kontakt Tonometre

 Reichert 7CR Otomatik Non Kontakt Tonometre – Corneal Response Technology cihazı diğer tüm tonometre metodlarından farklı olarak, kornea biyomekanik etkilerinden arındırılmış kornea kalınlığından bağımsız gerçek göz içi basıncını IOPcc’yi göz hekimlerine sunmaktadır. Reichert 7CR Goldman korela göz içi basıncı IOPg ve IOPcc’yi aynı ekranda değerlendirmenize imkan sağlamaktadır.